• انرژی تاریک
  16
  سپتامبر

  انرژی تاریک چیست؟

  انرژی تاریک پدیده ای مبهم است که در تقابل با جاذبه عمل می کند و مسئول تسریع در گسترش جهان است. گرچه انرژی تاریک شامل سه چهارم انرژی انبوه کیهان است ، اما ماهیت اصلی آن همچنان برای فیزیکدانان بیهوده است. انرژی تاریک هیچ ارتباطی واقعی با ماده تاریک ندارد ، فراتر از اشتراک کلمه تاریک ، که بدان معنی ...
 • سیاره زمین
  8
  سپتامبر

  آیا سیاره زمین دیگری وجود دارد؟ یک قدم نزدیکتر به دومین زمین

  ستاره شناسان تاکنون بیش از ۴۰۰۰ سیاره را در دنیای فرابشری یافتند اما هیچ یک ساختاری شبیه به سیاره زمین ندارد. اما به نظر می رسد اخترشناسان موفق شدند سیاره ای با ساختار شبیه به زمین را پیدا کنند. اخیرا پژوهشگران کارمنس طی تحقیقاتی موفق شدند سیاره دوقلویی شبیه به ساختار زمین یافته که آنها را Teegarden b و Teegarden ...
 • 26
  نوامبر

  نگاهی به نظریه بیگ بنگ ( انفجار بزرگ ) – قسمت اول

  2003
  3
  اگر مطلب سال نوری را مطالعه کرده باشید می دانید که وقتی صحبت از مشاهده ی ستاره ای با فاصله ی ۱۰ سال نوری از زمین است ، یعنی ۱۰ سال پیش سیاره یا ستاره ای در عمقی از فضاء بنا به هر دلیلی از خود نوری ساتع کرده که هم اکنون بعد از این همه سال به سطح زمین ...