• باکتری چیست؟ - با باکتری اشنا شوید
    11
    ژوئن

    باکتری چیست؟ – با این تک سلولی های پر جمعیت آشنا شوید

    باکتری ها موجودات تک سلولی هستند که در محیط های متنوعی رشد می کنند. این ها ارگانیسم هایی هستند که در مناطقی چون روده انسان، اقیانوس، خاک زندگی می کنند. انسان ارتباط پیچیده ای با باکتریها دارد. گاهی اوقات باکتریها مفید هستند همانند زمان هضم غذا یا تبدیل شیر به ماست. اما در سوی دیگر موجوداتی خطرناک بوده که بیماریهایی ...