• binary-اعداد-دودویی
  16
  شهریور

  مفهوم اعداد دودویی یا باینری در کامپیوتر

  1225
  0
  بهتر است این مطلب را با یک سؤال آغاز کنیم ، از نظر فنی یک کامپیوتر چکاری انجام می دهد؟ ساده ترین پاسخ جبر بول بروی سیستم اعداد دودویی است اما مفهوم آن چیست؟ در ادامه با گاما دنیای آینده همراه باشید. مقدمه درواقع با روی کار آمدن قوانین شمارش و ریاضی در زندگی مردم از همان ابتدا یکی از ...