• 11
    آذر

    چای یا قهوه کدامیک بهتر؟

    شما روز خود را با یک لیوان چای آغاز می کنید یا قهوه ؟.. شاید هم هر دو. خیلی از مردم بر سر انتخاب این دو نوشیدنی مشهور دو دل هستند ، از طرفی عادت به طعم و مزه ای خاص و از طرفی دیگر بحث سر سلامتی و مؤثر بودن نوشیدنی برای بدن. درحالی که چای نوشیدنی مرسومی در ...