• حقایقی دربارخ سیاره ماه
    29
    تیر

    حقایقی درباره سیاره ماه

    ماه تنها قمر زمین است که 4.6 میلیارد سال قبل یعنی 30 تا 50 میلیون سال پس از تشکیل منظومه شمسی خلق شد. ماه هر روز به دور زمین در حال چرخش است و هیچ گاه از حرکت خود نمی ایستد. نخستین بار جمهوری شوروی برنامه قمری 1959 را مطرح کرد و اولین بار نیز سال 1969 با سفینه Apollo ...